Månadsträff 26:e april

När

2023-04-26    
18:00 - 20:00

Välkommen till första månadsträffen efter årsmötet.

Innehåller är ännu inte helt klart, men visning  av bilderna du tog den 15 april enligt info från aktivitetsgruppen. Lär mer på vår FB-grupp och mer finns på hemsidan. 

Den nya styrelsen presenteras. 

Vi ses på Karolinskas administrativa avdelning, Eugeniavägen 18 C, 5 trp. Adressen gömmer sig en bit upp på fasaden men entrén är mitt på huset.
Vi har nu tillgång till fika och köp med dig något till magen kom från kl 17.30. Mötet börjar kl 18.00 OBS! att porten låser kl 18.00. Kommer du efter kl 18 ring Johan 0709449234.