Månadsträff 23 februari

När

2023-02-23    
18:00 - 20:00

Månadsträff

  • Lena visar bilder från Lofoten sommar och vinter
  • 1:a röstning på ändringar av stadgan, namn anpassning till regionen
  • Kaffebild, skicka in 2 vinterbilder till aktiviteter@rsiffoto.se 

Vi ses på Karolinska Solna, Gemzellrummet, B4-10a Upp för rulltrappan till vänster.

Anmälan görs via Memlist: Månadsträff 23/2