Bli medlem

Medlemsavgift 2021

Så här betalar du medlemsavgiften, som för närvarade är 250 kronor per år, till Rsiffoto. Tänk på att du nu kan swisha! För dig som redan är medlem, avvakta till efter årsskiftet med betalning. 
Info och betalning 
Du som gick med från 1/10-20 har redan betalt för 2021.

Du som under året slutar din anställning i regionen får självklart fortsätta som medlem i fotoklubben. Men eftersom vi då inte längre får några bidrag från RSIF så kostar medlemsskapet 350 kr för dig. Du betalar i två steg: först 250 kr som vanligt (detta går via RSIF) och resterande 100 kr betalar du in på fotoklubbens bankgiro 400-9122.

Även du som går i pension från din anställning i Region Stockholm får självklart fortsätta vara medlem, till ordinarie pris.

Du som är nyfiken på att bli medlem
Region Stockholms fotoklubb är en fotoklubb för dig som är anställd inom Region Stockholm. Vi är i dagsläget drygt 50 medlemmar. Vi är en aktiv klubb, vi har regelbundna månadsträffar, workshops, vi gör fotoutflykter mm.

Som medlem i fotoklubben blir du automatiskt medlem även i regionens idrottsförbund, RSIF och får tillgång till förbundets egna aktiviteter.

Om du vill kontakta oss och vill veta mer eller gå med i klubben så skicka ett mejl till information@sliffoto.se.