Om SLIFFOTO

Stockholm landstings fotoklubb är en förening inom SLIF, Stockholms läns landstings idrottsförbund. Vi är drygt 50 st fotointresserade medlemmar som jobbar eller har jobbat inom landstinget. Medlemsavgiften är 250 kr/år. Vi ordnar fotoaktiviteter med utflykter och workshops. Vi har månadsträffar då vi visar bilder och diskuterar fotografering. På hösten bjuder vi in till  en fotoutställning.

Vår förening har sitt ursprung från den fotogrupp som tidigare fanns. Det blev längre mellan träffarna och det handlade om att försvinna eller göra något mer – etablera en fotoförening.
Vi var några eldsjälar som var beredda att försöka. I december 2014 hade vi vår första medlemsträff.