Grod- och paddfotografering den 15 april

Vi förslår två platser.  Reseförslag till platsen kommer att läggas upp senare.

Ormkärr, där man kommer mer marknära motivet. Eva Lindmark kommer att vara där kl 08.00

Isbladskärret på Djurgården där man fotar från brygga. Där finns också fåglar, ffa hägrar.  Här kommer ingen från aktivitetsgruppen att finnas plats.

Skicka bilder till  foton@rsiffoto.se så lägger vi upp ett galleri från den dagen. Grodor, paddor och allt annat från den dagen.